Tillbaka till kurser

Ny som chef

2+2+2 dagar
Ny som chef
Dagutbildning
41 000 kr *
* Pris exkl. moms.

4.5


  • Bli trygg i din nya roll och med vad som förväntas av dig.
  • Få insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap.
  • Bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef hos Mgruppen? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

Målsättning med utbildningen

Ny som chef är marknadens mest etablerade kurs för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef. Syftet med Ny som chef är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska arbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du:

  • Känner dig trygg i din nya roll och vet vad som förväntas av dig
  • Inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
  • Har bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Anna Olcén
Ansvarig

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 5

Chefskap – ett yrke

2 av 5

Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”

3 av 5

Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen

4 av 5

Vad innebär arbetsgivaransvaret?

En orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, m.m.

5 av 5

Målformuleringar, målarbete

1 av 5

Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling

2 av 5

Att utvärdera prestation

3 av 5

Att ge och ta emot feedback

4 av 5

Anpassa ledarskapet efter olika situationer

5 av 5

Lärstilar – hur nå alla med information?

1 av 6

Hur utveckla en tydlig kommunikation

2 av 6

Coaching

3 av 6

Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare

4 av 6

Samtal om svåra saker

5 av 6

Medling – att hantera konflikter mellan andra

6 av 6

Personlig handlingsplan

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Som nybliven chef har du klivit in i ett nytt spännande yrke. Du är ambitiös och vill göra ett bra jobb. Hur blir du en bra chef? Den chef du själv skulle vilja ha? Du vill lyssna och lära av någon som har varit i din situation och som vet vad chefsjobbet handlar om. Du vill bli tryggare och säkrare i din roll och ditt chefskap. Som nybliven chef har du klivit in i ett nytt yrke. För att kunna klara detta nya yrke behöver du en gedigen yrkesutbildning. Det
tar 4-5 år att bli ingenjör, 5 år att bli arkitekt, 7 år att bli läkare. Vi behöver 6 dagar av din tid för att hjälpa dig in på rätt väg.

Inga förkunskaper krävs. Vi rekommenderar att du har påbörjat eller snart kommer att påbörja din första roll som chef. Du har upp till två års erfarenhet som chef.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.