Tillbaka till programmet Ny som chef

Ny som chef

6 dagar
Ny som chef
Internatutbildning
42 000 kr *
* Kost och logi tillkommer med totalt 11 000 kr. Priser exkl. moms.

4.5


  • Bli trygg i din nya roll och med vad som förväntas av dig.
  • Få insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap.
  • Bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ny som chef är för dig som första gången har blivit chef, med upp till två års erfarenhet som formell chef med personalansvar. En av våra äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg – en gedigen ledarskapsutbildning!

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

Målsättning med utbildningen

Ny som chef är marknadens mest etablerade utbildning för dig som första gången blivit chef och som mest har två års erfarenhet som formell chef. Syftet med Ny som chef är att utveckla din förmåga att möta de sammanhang som du står inför i din nya roll.

Du får ta del av forskningsbaserade modeller och teorier samt hjälp att omsätta dessa till ditt praktiska arbete i vardagen. Du får möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra i samma situation, du får öva och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du ska:

  • Känna dig trygg i rollen som chef och veta vad som förväntas av dig
  • Ha inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
  • Ha beständig kunskap i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap som skapar resultat

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Flera format

Denna kurs ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Anna Olcén
Ansvarig

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 5

Chefskap – ett yrke

2 av 5

Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”

3 av 5

Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen

4 av 5

Vad innebär arbetsgivaransvaret?

En orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, m.m.

5 av 5

Målformuleringar, målarbete

1 av 6

Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling

2 av 6

Att utvärdera prestation

3 av 6

Att ge och ta emot feedback

4 av 6

Anpassa ledarskapet efter olika situationer

5 av 6

Lärstilar – hur nå alla med information?

6 av 6

Hur utveckla en tydlig kommunikation

1 av 5

Coaching

2 av 5

Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare

3 av 5

Samtal om svåra saker

4 av 5

Medling – att hantera konflikter mellan andra

5 av 5

Personlig handlingsplan

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!