Tillbaka till programmet Personligt ledarskap för erfarna ledare

Personligt ledarskap för erfarna ledare

16 dagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare
Distansutbildning
42 000 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Anpassat ledarskap för olika situationer, kompetenser och nivåer.
  • Kommunikation, feedback och det coachande ledarskapet.
  • En läroprocess på åtta månader som vävs samman med din chefsvardag.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Programmet för dig som är erfaren ledare och söker efter en väg att fortsätta växa i din roll och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Vi erbjuder ett genomgripande och varaktigt ledarutvecklingsprogram på distans som stödjer fortsatt personlig utveckling för dig.

Fokus är att möta upp ledarutmaningar i dagens alltmer snabbrörliga arbetsliv med växande komplexitet. Programmet vävs in som en del av ditt dagliga ledarskap och de nyvunna insikterna och perspektiven kan användas direkt i den egna ledarskapsvardagen. 

Målsättning med distansutbildningen

Grunden i programmet är att skapa ett lärande som fördjupar din självkännedom genom ökad medvetenhet dig själv som person och hur du relaterar till andra, vilket påverkar ditt sätt att agera i ledarskapet.

Det första steget är att bli medveten om att det finns andra sätt att se och förstå en situation på och att det går att göra på ett annat sätt än du tidigare trodde var möjligt.

Sedan handlar det om att i en stödjande miljö nyfiket utforska underliggande drivkrafter som person och ledare och utmana de egna sätten att se, förstå och göra i olika ledarskapssituationer. Du kan då successivt börja testa nya sätt att se och agera på i din egen ledarskapsvardag.

Genom att medvetet träna och reflektera växer ett nytt synsätt i ledarskapet fram som blir alltmer tydligt i konkret handling både för dig själv och andra.

För vem?

Du har flera års ledarerfarenhet och du står nu inför utmaningar i din arbetsvardag som du vill tackla med förnyelse. Du söker ny inspiration och behöver få utrymme till utveckling som kan ta ditt personliga ledarskap till nästa nivå, trots en tidspressad vardag.

Nyfikenhet och intresse driver dig att vilja lära mer om dig själv som person och ledare. Du har varit på ledarutvecklingsprogram förut och förstår behovet av att reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön, få tillgång till nya ledarskapsverktyg och utbyta erfarenheter med andra ledare i liknande situation utanför din egen organisation.

Du söker ett alternativ till att träffas på plats och vill hellre gå in i en process på distans där utvecklingen sker över längre tid, med närhet till en tillämpning i vardagen, för att nå önskad utveckling och resultat i verksamheten. 

Flera format

Denna kurs ges i flera olika format – på distans eller i internatupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Hur är distansutbildningen upplagd?

Åtta månaders lärprocess

Programmet löper under åtta månader, med fokus på lika många teman, där vi jobbar igenom ett tema i taget, som också bildar en helhet genom programmet. Schemalagda träffar sker i form av digitala utvecklingsmoduler och lärgruppsträffar online. Däremellan har du tillgång till en digital lärplattform för fördjupande självstudier, träning på hemmaplan och möjlighet att kommunicera med utbildningsledare och övriga deltagare.

De digitala träffarna äger rum 19/9, 4/10, 11/10, 28/10, 14/11, 28/11, 5/12, 19/12 2022 samt 13/1, 31/1, 13/2, 28/2, 13/3, 30/3, 17/4 och 4/5 2023.

Digital lärmiljö byggd på tillit

En unik möjlighet till lärande i digital lärmiljö utifrån medveten närvaro, införlivande av insikter genom reflektion och övning, erfarenhetsutbyte, interaktiva gruppövningar samt teoretiska kopplingar och fallbeskrivningar. En trygg och konfidentiell atmosfär skapas där du som deltagare öppet kan dela erfarenheter, ta upp egna utmaningar och träna nya sätt att agera.

Personligt och professionellt bemötande

Ett individuellt fokus som ger en personligt stimulerande utvecklingsprocess där det skapas möjlighet till både fördjupad och nära verksamhetsanpassad utveckling, som utgår från dina verkliga utvecklingsbehov i ledarskapet.

Kollegial coaching med andra i liknande situation

Som deltagare får du möjlighet att interagera och ha kollegial coaching i grupp med andra från olika typer av organisationer som står inför liknande utmaningar.

Förkunskaper

Du har flera års ledarerfarenhet och har varit på ledarutvecklingsprogram förut. Du förstår behovet och vikten av att reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön samt erfarenhetsutbyte med de kursdeltagarna.

Omfattning

Efter anmälan genomförs individuella intervjuer med alla deltagare. Syftet med mötena är att skapa en första kontakt, få fördjupad förståelse för varje deltagares situation, utvecklingsbehov och val av ett digitalt ledarutvecklingsprogram. Programmet löper över 8 månader och består av 8 moduler med olika teman. 

Information

Utbildningen sker digitalt, med schemalagda träffar via Zoom. Efter anmälan får du inloggning till Mgruppens LMS Learnifier där du, och de övriga kursdeltagarna, kan interagera med varandra och med programansvariga. Där hittar du även det material som du behöver ta del av före och efter respektive utbildningsmodul.

Hör ledarskapskonsulten Katharina Arenvi berätta mer!

Distansutbildningen för erfarna ledare är framtagen tillsammans med våra deltagare för att möta behovet av en digital utbildning som är nära den egna vardagen, med integrerat lärande.

I denna video går Katharina Arenvi, ledarskapskonsult och utbildare under programmet, igenom vad du kommer att få med dig och hur utbildningsupplägget stöttar lärandet, så att det verkligen befästs. 

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, och det avspeglas i hennes program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.  

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Flexibelt lärande
Flexibelt lärande online som vävs in i din chefsvardag.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.