Tillbaka till programmet Projektledarprogram­met – Distans

Projektledarprogram­met – Distans

8 halvdagar
Ny som chef, Nyfiken på att leda
Distansutbildning
42 000 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Så fungerar projektledarrollen och projekt som arbetsform. Analysera din egen ledarskapsprofil.
  • Få förståelse för olika typer av projekt, hur de kan avgränsas och hur du hanterar resurser och tidplan.
  • Lät dig om gruppers utveckling och hur du uppnår ett effektivt samverkande team.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Projektledarens kompetens är högt efterfrågad i dagens agila och föränderliga organisationer. Att ro ett projekt i hamn kräver ledarskap, struktur och verktyg för att nå mål. 

Projektledarutbildningen på distans ger dig praktisk kunskap och träning i hur man leder lönsamma och effektiva projekt samt förbereder dig för den certifiering som validerar din internationella kompetens.

Målsättning med utbildningen

Efter du genomfört distansutbildningen Projektledarprogrammet är målet att du:

  • har kunskap och bemästrar praktiska modeller och verktyg för projekthantering och ledarskap samt kan använda dessa dessa effektivt tillsammans.
  • är bekväm i projektplanerandet, projektstrukturen och i mötet med kund, projektgrupp och övriga intressenter. Detta innebär att du kommer kunna driva stora projekt självständigt och effektivt.
  • har kunskap om strategier och förhållningssätt för att kunna praktisera stresshantering. Projektledare verkar idag under högt tryck och med begränsade resurser; varpå kunskap om stresshantering är ett viktigt och uppskattat avsnitt.

Distansutbildningen i projektledning ger dig en god förberedande kunskap för IPMA-certifiering så du i nästa steg kan validera din internationella kompetens i projektledning. Mgruppen har varit aktiva i att ta fram IPMA-certifieringen i Sverige, vilket ger dig en överblick av vad som är nödvändigt att lära för att klara av en certifiering på den nivå som bäst passar din erfarenhet.  

För vem?

Distansutbildningen riktar sig till dig som söker en heltäckande projektledarutbildning där du får metoder, verktyg och praktisk erfarenhet för att bemästra projekt från start till mål. Du arbetar som projektledare idag eller kommer axla rollen. Alternativt leder du projekt som en del av din nuvarande roll.

Projektledarutbildningen är bred och kommer hjälpa oberoende vilken bransch eller typ av projektform du leder. Du får förutsättningar för att ta fram en egen projektmodell likväl som att arbeta med din egen organisations modeller, om de redan finns på plats.

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig grundligt  i varje tema, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i liknande roll som du.

Distansutbildningen består av schemalagda moduler där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur och övningar att göra i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Utbildningstillfällena äger rum 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 6/12 2022, klockan 13:00-16:00. Du bör kunna delta vid samtliga tillfällen.

Flera format

Denna kurs ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Distansupplägget passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för din roll som projektledare.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Helene Öhman
Ansvarig

Helene Öhman har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling. 

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Utbildningens innehåll:

Modul 1-3

1 av 8

Projekt som arbetsform

2 av 8

Projektledarens roll

3 av 8

Kommunikation

4 av 8

Personlig DiSC-analys

5 av 8

Grundläggande om stress och utlösande faktorer

6 av 8

Olika typer av projekt

7 av 8

Projektmodeller

8 av 8

Intressenter och mål

Modul 4-6

1 av 9

Work breakdown structure (WBS)

2 av 9

Uppskatta resurser och tid

3 av 9

Gantt-schema och projektbudget

4 av 9

Genomgång av projektplan

5 av 9

Riskanalysering

6 av 9

Lärdomar och förbättringsarbete

7 av 9

Vad kännetecknar en effektiv grupp?

8 av 9

Gruppens sammansättning

9 av 9

Feedback för lärande inom projekt

Modul 7-8

1 av 6

Gruppers utveckling

2 av 6

Konflikthantering och konfliktstrategier

3 av 6

Coaching och aktivt lyssnande

4 av 6

Stress och stresshantering uppföljning

5 av 6

Handlingsplan

6 av 6

Hantera flera intressenter

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Flexibelt lärande
Flexibelt lärande online med självstudier.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.