Tillbaka till kurser Projektledar­programmet

Projektledar­programmet

2+2+2 dagar
Ny som chef, Nyfiken på att leda
Flerdagarskurs
42 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Så fungerar projektledarrollen och projekt som arbetsform. Analysera din egen ledarskapsprofil.
  • Få förståelse för olika typer av projekt, hur de kan avgränsas och hur du hanterar resurser och tidplan.
  • Lät dig om gruppers utveckling och hur du uppnår ett effektivt samverkande team.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Det blir allt vanligare att verksamheter organiserar sig i projekt och tillfälliga team. Att driva ett projekt från start till mål kräver en särskild kompetens. Det fordrar ledarskap, ett strukturerat sätt att arbeta och redskap för att gå från planering till utförande och avslut.

Detta program ger dig teoretisk och praktisk kunskap om vad som krävs och övning i hur du leder projekt med ett effektivt och lönsamt resultat. Mgruppens projektledarutbildning hjälper dig att lyckas som projektledare idag och formar samtidigt din framtida karriär. 

För vem?

Programmet vänder sig till dig som vill gå en heltäckande utbildning i projektledning där du får verktyg, metoder och praktisk erfarenhet för att kunna manövrera projektets hela livscykel. Du arbetar redan eller är på väg in i en roll som projektledare, alternativt leder projekt till viss del av din arbetstid.

Det har ingen betydelse i vilken bransch du arbetar eller med vilka typer av projekt – Mgruppens projektledarutbildning ger dig kompetensen du behöver. Under utbildningen får du möjlighet att skapa en egen projektmodell men även jobba med den egna verksamhetens modeller om de redan finns på plats.

Denna utbildning omfattar tre moduler om två dagar vardera, där du får tid att mellan modulerna tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan.

Flera format

Denna kurs ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Målsättning med utbildningen

Projektledarprogrammet förser dig med användbara modeller och redskap för projektstyrning och ledarskap samt visar dig hur du effektivt kan använda dessa tillsammans. Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i planeringen av projektet, projektstrukturen och i ditt möte med kund, projektgrupp och övriga parter. Med andra ord kommer du att ha kunskapen att driva stora projekt självständigt och effektivt.

Som projektledare har du ofta en hög arbetsbelastning och knappa resurser till ditt förfogande. Vi har av denna anledning lagt in ett block om stresshantering som en viktig och uppskattad del i utbildningen. Under detta block får du ta del av strategier och förhållningssätt samt öva på dessa, så att du står bättre rustad för att hantera ibland hög press under lång tid framöver.  

Certifiera dig inom projektledning

Programmet ger dig en god förberedande grund för IPMA-certifieringen så du kan validera din internationella projektledarkompetens. Mgruppen har varit aktiva i att ta fram IPMA certifieringen i Sverige, vilket ger dig en överblick av vad som är nödvändigt att kunna för att klara av en certifiering på nivå som bäst passar din erfarenhet.  

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Helene Öhman
Ansvarig

Helene Öhman har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling. 

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Den här kursen innehåller

Modul 1: Projektledaren

1 av 6

Projekt som arbetsform

2 av 6

Rollen som projektledare

3 av 6

Introduktion till DiSC och din DiSC-profil

4 av 6

Din ledarskapsprofil

– instruera och delegera – motivation och miljö

5 av 6

Feedback

6 av 6

Grunderna i stresshantering och utlösande faktorer

Modul 2: Metodiken

1 av 9

Projekttyper

2 av 9

Projektmodell

3 av 9

Avgränsning av projektet

4 av 9

Att sätta mål

5 av 9

Work Breakdown Structure (WBS)

6 av 9

Uppskattning av resurser och tid

7 av 9

Tidplan och projektekonomi

8 av 9

Riskanalys

9 av 9

Stress och stresshantering – fortsättning

Modul 3: Gruppen

1 av 6

En effektiv projektgrupp

2 av 6

Grupputveckling

3 av 6

Kommunikation

4 av 6

Samverkande team

– tillit – konflikthantering och konfliktstrategier – aktivt lyssnande – engagemang – ansvar – resultat

5 av 6

Din ledarskapsprofil

– din inställning till andras utveckling – coachning – så jobbar du med dina chefer

6 av 6

Personlig handlingsplan

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Alla effektiva grupper har en sak gemensamt – ett gott ledarskap. En professionell projektledare med goda kunskaper om verktygen och sina specifika förutsättningar har störst möjlighet att leda effektiva och lönsamma projekt.

Inga förkunskaper krävs, men vi rekommenderar att du är engagerad i någon typ av projektledande roll, eller kommer att vara det inom en snar framtid.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.