Tillbaka till kurser Så leder du med EQ

Så leder du med EQ

Stärk ditt inflytande genom emotionell intelligens

6 veckor
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef, Nyfiken på att leda
Distanskurs
10 995 kr *
* * Pris exkl. moms.


  • Få reda på vilka beteenden som är avgörande för din effektivitet som ledare.
  • Träna dig på att känna igen känslor och bygga relationer som en del av ditt ledarskap.
  • Ta del av en ECR-rapport som beskriver ditt emotionella kapital.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Att förstå hur känslor formar dina tankar och handlingar är det första steget för att få större kontroll över ditt beteende. Att utveckla färdigheterna för att leda dig själv och andra människor mer effektivt maximerar ditt inflytande som ledare.

I undersökningar har det framkommit att EQ, eller emotionell intelligens, kan ligga bakom så mycket som 80-90 procent av dina yrkesmässiga och privata framgångar. Logisk problemlösningsförmåga i form av IQ, eller intelligenskvot, svarar bara för omkring 10-20 procent.

Känslor och relationer är alltså lika viktiga som ”hårda” kunskaper. Känslor ersätter dock inte dessa kunskaper, men av två lika kunniga personer är det den som har högst EQ som sannolikt är mest framgångsrik i arbetet såväl som i privatlivet.

”Förmågan att känna igen våra egna känslor och även andras”

Definitionen av EQ enligt Daniel Goleman,
författare till bästsäljaren ”Emotional Intelligence”

Den här utbildningen ger dig möjligheten att utveckla din emotionella intelligens, och dra nytta av den i ditt ledarskap. Du får analysera din egen EQ-nivå med hjälp av verktyget ECR (Emotional Capital Report), som hjälper dig i ditt självledarskap och i din EQ-coaching. Den ökar även din förmåga att leda andra och skapa effektiva team.

Det finns ett klarlagt samband mellan ledarskap och företags lönsamhet. ECR-rapporten är framtagen med grund i forskning kring EQ och ledarskap, och hjälper dig som ledare att bygga relationer med dina medarbetare – vilket är långt mycket mer effektivt än belöningar och bestraffningar när du vill skapa resultat.

De beteenden som starkast påverkar en ledares effektivitet har kartlagts genom mer än tio års forskning, och dessa är inte knutna till din personlighet – du kan faktiskt träna upp dem! Konceptet ECR innehåller följaktligen en rad mycket specifika åtgärder som du som ledare kan använda för att utveckla ditt ledarskap.

Ur kursinnehållet:

  • Bakgrund, teori och forskning
  • Ledareffektivitet med EQ
  • De olika kompetenserna/intelligenserna
  • Styrkor och utmaningar
  • Individuell ECR-rapport
  • Hur kan du använda EQ i coaching?

Så är kursen upplagd

Kursen består av tre digitala klassrumsträffar, där du tar del av föreläsningar och diskuterar i grupp. Däremellan utför du hemuppgifter och förbereder presentationer av dessa. Du tar även del av individuell coaching, och vi sätter tillsammans upp en utvecklingsplan.

Utbildningstillfällena äger rum 15/4, 27/4 och 27/5, klockan 13:30-16:30. Du bör kunna medverka vid samtliga tillfällen.

Kim von Walden
Expert

Kim von Waldens passion är att skapa utveckling och långvariga effekter hos sina deltagare och uppdragsgivare. Han njuter av att se människor frigöra sin kraft och potential genom modet att förändras och utvecklas för att sedan blomma ut i full prakt. Just nu är Kim engagerad i att utveckla Emotionell Intelligens inom ledarskap och sälj.

Han har lång erfarenhet inom sälj, säljledning, affärsutveckling, ledarskap och utbildning från olika branscher. Han har jobbat med nationella och internationella projekt och uppdrag i Norden, Europa, Asien och USA. Kim verkar som förändringsledare, konsult och driver Konsulthuset och RocheMartin sedan några år.

Chefs logotyp

Kursen presenteras av Chef.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.