Tillbaka till programmet Så leder du på en hybrid arbetsplats

Så leder du på en hybrid arbetsplats

3 halvdagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Distansutbildning
10 995 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Ta del av aktuell organisationsforskning och fallstudier.
  • Få koll på vilka lagar och bestämmelser som styr arbetslivet.
  • Workshoppa kring det hybrida ledarskapet tillsammans med andra chefer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Pandemin har skyndat på vår digitalisering, och har skapat utmaningar såväl som möjligheter – både gällande var vi ska och kan jobba, men också kring hur vi kan arbeta, samarbeta, leva och leda. Denna unika utbildning hjälper dig som är chef att hantera det nya arbetslivet ur både ett juridiskt och ett strategiskt perspektiv.

Var och hur ska vi jobba? 

Har arbetsgivaren rätt att kräva att alla kommer tillbaka till kontoret? Ska vi ha höj- och sänkbara bord både hemma och på kontoret? Hur samarbetar vi smart när några är på plats och några loggar in på distans? Hur undviker vi att vi skapar ett A- och ett B-lag om vi jobbar i en hybridmodell? 

I den här utbildningen kommer vi att utgå från forskning, lagstiftning, trendspaningar och erfarenheter för att söka svara på dessa och en rad andra frågor kring ämnet. Ta med dig dina egna utmaningar och funderingar, och få svar från experterna inom arbetsjuridik och arbetsmiljöforskning!

Vi kommer att ägna oss åt arbetssätt, ledarskap, kontorets roll och utformningen av det nya arbetslivet. Syftet med utbildningen är att du ska bli bättre på att hantera utmaningarna med den hybrida framtiden och samtidigt ta tillvara möjligheterna.

Utbildningen består av såväl föreläsningar som gruppreflektioner och arbete med fallstudier och scenarion. Du kommer att få arbetsmaterial att inspireras av och fördjupa dig i. Välkommen!

Charlotte Forssander & Lena Lid Falkman leder kursen i hybridledarskap
Experter

Charlotte Forssander är advokat och har 25 års erfarenhet som arbetsrättsjurist. Huvuddelen av hennes tid ägnas åt strategisk arbetsrättslig rådgivning och åt tvistlösning inom arbetsrätt (medling, domstols- eller skiljeförfaranden).

Ekonomie doktor Lena Lid Falkman är ledarskapsforskaren som fått pris för sin forskning både i USA och i Europa. Hennes fokus är ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon särskilt studerat hur tekniken förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder.

År 2014 skrev hon boken Virtuella Möten och hon har drivit forskningsprojektet Framtidens Kontor. Lena är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet.

Lena är dessutom en van utbildare i exekutiva chefsutbildningar, och har föreläst för såväl FN som Sveriges största företag och myndigheter. Hon är ofta inbjuden till branschkonferenser och som expertkommentator i media. Lena driver också Tidspodden tillsammans med Chefakademins effektivitetsexpert Petra Brask.

De digitala träffarna äger rum:

Start 21/10, 11/11 och 9/12 2021, kl 09:00-12:00. Du bör kunna delta vid alla utbildningstillfällen.

Modul 1: Den hybrida framtiden – hur ska vi jobba? Arbetssätt och ledarskap 

Vid det första tillfället tittar vi på trender och gör en omvärldsanalys med lärdomar från pandemin. Du tar också del av aktuell forskning kring möten, ledarskap och teamarbete på distans och i hybridform. 

Det ges också tid att samtala i grupp, för att lära av varandras erfarenheter av pandemin och av hur arbetet ser ut just nu och framåt. Vilka policyer ska gälla? Vad har vi rätt att kräva av medarbetare? Och vad har medarbetarna rätt att kräva av chefer och arbetsgivare? Arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander svarar på deltagarnas frågor om lagar och policyer kring ledares ansvar med mera.

Modul 2: Den hybrida framtiden – var ska vi jobba? Arbetsplatsens roll i det moderna arbetet

Det andra utbildningstillfället fokuserar på forskning om olika kontorstyper och trender, som till exempel aktivitetsbaserade arbetsplatser, flex med mera. Hur förändras kontoret – och synen på närvaro kontra hemarbete? Du får också svar på dina funderingar kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i en frågestund med Charlotte Forssander. 

Modul 3: Att leda och skapa det hybrida arbetslivet – hur gör man det bra?

Workshop med deltagarnas egna case, eller hypotetiska scenarion som Lena Lid Falkman och Charlotte Forssander lagt fram.

Chefs logotyp

Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.