Tillbaka till programmet Sexuella trakasserier – ditt ansvar som chef

Sexuella trakasserier – ditt ansvar som chef

Egenstudier, ca 1-3 tim
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef, Nyfiken på att leda
Webbutbildning
995 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Få kunskap om hur du ska agera vid misstanke om sexuella trakasserier och ditt lagliga ansvar som chef.
  • Lär dig om förebyggande arbete, som bidrar till en inkluderande kultur.
  • Användbara dokument så som policyer och checklistor att implementera i din organisation.
  • Verktyg att bemöta härskartekniker och övertramp med hjälp av exempel från verkligheten.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Köp nu

Som chef har du ett viktigt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö, där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier. Det kräver att du vet vad lagen säger och att du arbetar förebyggande – men även att du kan agera snabbt när det behövs.

Hösten 2017 präglades av berättelser om sexuella trakasserier i många branscher. Nu behöver vi alla förhindra att nya fall uppstår. Du som chef har ett viktigt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier.

”Sexuella trakasserier – chefens ansvar” passar dig som:

  • Behöver få bättre koll på vilket ansvar lagen ställer på dig som chef.
  • Vill veta vilka verktyg du kan använda för att upptäcka och hantera missförhållanden.
  • Vill få en handlingsplan för hur du ska agera, steg för steg, när något har hänt.
  • Är intresserad av att arbeta främjande och förebyggande.

Så här fungerar våra webbutbildningar

Den här utbildningen bygger helt på egenstudier, i form av video, bilder, text, och frågor. Du går igenom innehållet i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du kan spara viktiga insikter till din personliga kunskapsbank för att lätt hitta tillbaka till dem. Du kan även pausa kursen och återkomma senare. Välj själv när du är redo för slutprovet – gör det flera gånger om du vill testa dig själv. Efter avklarad kurs får du ett digitalt diplom du kan dela i sociala medier.

Det här är Chef

Medlem i Ledarna?
Medlemmar i chefsorganisationen Ledarna har 25 procent rabatt på denna kurs. Klicka här för att utnyttja rabatten.

Ledarnas logotyp.
Ellen Landberg utbildar chefer i hur hur man arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier.
Expert

Ellen Landberg arbetar som ledarskapsutvecklare med fokus på social hållbarhet, inkludering och normkritik. I egenskap av expert åker hon runt i Sverige och utbildar chefer om hur man arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier.

Utbildningen innehåller

Hur hamnade vi här?

1 av 3 | ca Ca 10 min

Begrepp och definitioner

2 av 3 | ca Ca 5 min

Vad säger forskningen?

3 av 3 | ca Ca 10 min

Vad säger lagen?

Dags att agera

1 av 3 | ca Ca 10 min

När något har hänt

2 av 3 | ca Ca 10 min

Ditt ansvar som chef

3 av 3 | ca Ca 10 min

Åtgärder när något har hänt

Arbeta förebyggande

1 av 3 | ca Ca 10 min

Så bryter du tystnadskulturen

2 av 3 | ca Ca 10 min

Ett systematiskt arbetssätt

3 av 3 | ca Ca 10 min

Användbara verktyg

Det här får du:

Ett digitalt diplom
med ditt namn, namnet på kursen och en notering om vilket år du genomförde kursen. Diplomet kan du kopiera och mejla till kolleger eller publicera på sociala medier.

Kompetensuveckling på dina villkor
Chefs webbkurser är framtagna specifikt för att passa dig i din roll som chef. Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du väljer själv när du är redo för slutprovet. Du har även full kontroll över din egen personliga kunskapsbank.

Dags att agera!

Att #metoo är en ledarskapsfråga råder det inga tvivel om. Det handlar nämligen inte i första hand om sex, det handlar om makt. Som chef har du inflytande, möjlighet och ansvar att förändra företagskultur och arbetsmiljö.

Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem som finns på hela arbetsmarknaden. Trots det – och trots att arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier – finns en stor kunskapsbrist. Hur kan du i din yrkesroll öka såväl lönsamheten som trivselfaktorn genom att tänka nytt och bättre kring din organisations värdegrundsarbete?

I spåren av #metoo-upproret gjorde Chef en undersökning bland 1 307 svenska chefer om deras erfarenhet av sexuella trakasserier på jobbet. Resultatet visade att 27 procent inte vet hur de ska hantera utsatta medarbetare. Vet du hur du bäst stöttar medarbetare som vågar träda fram och vittna om kränkande behandling? Låt Chefs webbkurs vara en del av ditt arbete mot sexuella trakasserier.

Chefs logotyp

Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!