Tillbaka till kurser Team­ledarskap i produktionen

Team­ledarskap i produktionen

3 dagar
Ny som chef, Nyfiken på att leda
Flerdagarskurs
19 500 kr *
* Pris exkl. moms.

4.5


  • Träna, öva och reflektera kring ledarskapssituationer.
  • Ledarskapsteori, verktyg och förhållningssätt för ett personligt och effektivt ledarskap.
  • Personlig feedback och egna utvecklingspunkter.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

En trygg teamledare kan betyda mycket för verksamheten, men det är inte alltid självklart vad rollen innefattar. Denna grundutbildning är till för dig som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare eller liknande.

Styrningen och den löpande driften av produktionen läggs allt oftare över på arbetslagens medlemmar som härigenom får ansvaret över olika samordningsfunktioner.

En teamledarroll kommer sällan med en tydlig manual men generellt kan sägas att en teamledare/samordnare verkar som ledare utan formellt personalansvar. En teamledare som är säker i sin roll är en värdefull resurs för både arbetslaget och organisationen som helhet.

För vem?

Teamledarskap i produktionen riktar sig till dig som är teamledare/samordnare idag eller är på väg in i en liknande roll i ett arbetslag. Du har en önskan att utvecklas i din roll, utbyta erfarenheter med andra i liknande position, få nya verktyg och feedback på ditt ledarskap. Programmet erbjuder grundläggande kunskaper i ledarskap för dig som är eller ska tillträda en position som gruppombud, arbetsledare, koordinator, styransvarig, gruppledare eller liknande.

Du behöver inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar för att delta i utbildningen.

Målsättning med utbildningen

Syftet med utbildningen är att du ska få en klar uppfattning om vilka förväntningar som finns på dig som teamledare och samtidigt ge dig de verktyg du behöver för att känna dig trygg i rollen. Programmet behandlar ämnen som kommunikation, samarbete och konflikthantering samt hur du som teamledare kan ge ditt arbetslag förutsättningar och drivkraft att uppnå verksamhetens mål.

Som deltagare får du teorier, verktyg och idéer om hur du kan ta dig an din uppgift som teamledare. Vad kan du göra för att dina gruppmedlemmar ska uppleva t.ex. förändring som något positivt och utvecklande? 

  • Förstå din roll som teamledare
  • Få verktyg att hantera konflikter
  • Bli tydligare i din kommunikation
  • Få ökad insikt om dig själv
  • Få ökade kunskaper om samarbete och gruppers utveckling

Vi studerar samarbete och hur grupper kan organiseras och utvecklas med stöd av grundläggande ledarskapsteorier. Dessutom tar vi upp frågor som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka sidor och hur dessa uppfattas av andra. Under dagarna övar vi kommunikation och samarbete. Vi går även igenom kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna.

Delar ur innehållet

Med stöd i välgrundade ledarskapsteorier utforskar vi samarbete och hur grupper fungerar. Utöver detta arbetar vi med ämnen som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka och svaga sidor samt hur dessa uppfattas av andra. Under utbildningsdagarna går vi även igenom kommunikation, kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna. Du får möjlighet att träna det du lärt dig tillsammans med andra i samma situation.

Du får med dig alla de delar inom ledarskap som är en del i Mgruppens program men vi fokuserar särskilt på:

• Träning och reflektion kring olika ledarskapssituationer
• Ledarskapsverktyg, teorier och synsätt för ett personligt och effektivt ledarskap
• Personlig återkoppling och din egen handlingsplan
• Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Öjvind Sterner
Ansvarig

Öjvind Sterner har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.