Tillbaka till programmet UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

5 dagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef, Nyfiken på att leda
Internatutbildning
21 300 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.6


 • Få ökad självkännedom, med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra.
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och lär dig urskilja olika stadier i en grupps utveckling.
 • Förbättra din förmåga att kommunicera och att ge och ta feedback.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – är en klassiker inom ledarskapsutbildning. Utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden.

Vare sig det är din första utbildning inom området eller om du har gått ”allt”, så kommer du att få nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan.

Målsättning med utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom: 

 • Ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • Förbättrad förmågan att kommunicera
 • Ökad förmåga att ge och ta emot feedback
 • Ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • Att kunna upptäcka och hantera konflikter
 • Att kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • Att förstå behovet av olika ledarstilar
 • Att inse känslors inverkan på individer och grupper
 • Erfarenhet av gruppdynamiska situationer

För alla som jobbar i eller med grupper

”Alla borde gå en UGL-utbildning” är en mening som många deltagare yttrat. Om du har ett uppdrag som ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation är det helt nödvändigt att förstå sig på grupper, men det är relevant även för dig som ”bara” arbetar i en grupp för att få konkreta kunskaper inom området.

Alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om grupp, ledarskap, andra människor och sig själva kan gå UGL. Du som gått UGL för längesedan och vill göra om kursen kan med fördel göra det; konceptet har utvecklats med tiden och om du gick den för ett antal år sedan kan det vara helt rätt att gå den igen!

Hur går en UGL-utbildning till?

UGL-utbildningen hålls på internat under fem dagar i följd. Gruppen består av minst åtta och max tolv personer som inte känner varandra sedan tidigare; en så kallad främlingsgrupp. Tanken med det är att ge förutsättningar för största möjliga öppenhet och för att många olika perspektiv ska finnas med i rummet.

Två handledare håller i ramarna och stödjer processen. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu” och att sätta ord på det som sker.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

9 tips inför UGL

Tänk på:

1 av 9

Var utvilad

Försök varva ner och släpp frågor som gör att du känner dig stressad. Se även till så att du fått tillräckligt med sömn och vila helgen innan din UGL vecka startar.

2 av 9

Släpp jobbet – på riktigt

Äntligen har du fem hela dagar att ägna uteslutande åt dig själv och tid att reflektera över och fokusera på din egen personliga utveckling. Ta tillvara på den möjligheten. Låt mobilen ligga på rummet eller stäng av den. Kolla bara mailen om du verkligen måste och i så fall under utbildningens paus.

3 av 9

Våga utvecklas

Förbered dig på att höra andras uppfattningar om dig. Det kan vara saker som du tidigare duckat för men som är nödvändiga för att du ska kunna ta nästa steg. Om du är öppen för nya tankar och idéer så är det större chans att du når fram till avgörande insikter.

4 av 9

Lista dina personliga mål

Innan utbildningen är det bra om du funderar över vilka områden du vill utvecklas inom. Här kan du med fördel prata med din chef och på så sätt få hen mer involverad i vad du vill uppnå. Under utbildningen kommer det även bli tydligare för dig vad du vill få ut av UGL kursen. Glöm inte bort att vara öppen för utveckling även inom andra områden.

5 av 9

Livsbalans

Om du har mycket emotionellt att bearbeta och tänka på privat eller i din yrkesroll borde du överväga att skjuta upp UGL till ett senare tillfälle. UGL kan innebära en del omvälvande insikter om dig själv och genom att vara i balans i livet, ger du dig själv möjlighet att ta till dig och utvecklas med hjälp av dessa insikter.

6 av 9

Lyssna aktivt

Utgå inte ifrån att du redan kan eller vet. UGL handlar mycket om att vinna nya insikter, tankar och idéer. Det kan du bara uppnå genom att lyssna för att förstå och inte lägga för mycket av din egen tolkning i orden.

7 av 9

Ta ansvar

Du måste själv ansvara för din personliga utveckling. Som deltagare går du precis så långt som du själv vill och ju större ditt engagemang är desto större blir också upplevelsen.

8 av 9

Justera dina förväntningar

Förvänta dig inte att UGL kommer vara dramatiskt eller att handledarna ska driva på er deltagare över gränsen. Det kommer inte ske. För vissa i gruppen kommer det bli känslosamt; något som är helt naturligt och en del av resan.

9 av 9

Vårda din nya kunskap

Låt någon som själv gått UGL stötta dig efteråt. Det kan vara någon från din organisation eller en coach från UGL leverantören. Huvudsaken är att det är någon som hjälper dig ta tillvara på din erfarenhet. Håll också din utveckling vid liv genom en kontinuerlig dialog med din chef eller dina medarbetare.

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om utbildningen:

Inga förkunskaper krävs. Du bör dock vara aktiv i en yrkesroll idag eller ha en roll som ställer höga krav på din samarbetsförmåga. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. Tänk dock på att UGL är en utbildning och ska inte användas för att lösa en personlig krissituation. Undvik att gå vid samma tillfälle som din chef eller andra medarbetare från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!