Tillbaka till kurser Verksamhets­strategi för HR

Verksamhets­strategi för HR

4x3 dagar
Erfaren ledare
Flerdagarskurs
79 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Helikopterperspektiv på omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation.
  • Lär dig hur HR kan bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.
  • Höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

För dig som jobbar inom HR-området finns idag större möjligheter än någonsin att bidra med innovativa idéer och analyser för att driva din organisation mot ökad effektivitet och utvecklingskapacitet. Verksamhetsstrategi för HR tar avstamp i den strategiska HR-funktionens alltmer inflytelserika roll.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor på en strategisk nivå. Sannolikt ingår du i en HR/personalfunktion och har en position som chef, business partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller motsvarande tjänst.

I din roll har du inflytande över och en del av ansvaret för verksamhetens strategiska arbete och du sitter med i en ledningsgrupp i någon form. I din befattning ingår också att tillföra specialistkompetens inom HR-området, där din utgångspunkt är en helhetsbild av organisationen.

Du har redan, med din långa erfarenhet inom HR, den grundläggande kompetens som behövs i personalfunktionen och känner dig nu redo att ta ditt strategiska HR-arbete till nästa nivå. Du är nyfiken på hur du kan bidra till och stärka företagsledningens strategiska arbete och vill undersöka hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner inom organisationen.

Målsättning med utbildningen

Startpunkten för att utveckla ditt strategiska tänkande är att du först förstår vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt. Utöver detta behöver du skaffa dig nya perspektiv och kunskaper som både är vetenskapligt underbyggda och baseras på praktiska erfarenheter.

Under utbildningen får du ta del av aktuell forskning på HR-området från föreläsare som är akademiskt verksamma. Du får ta del av verklighetsbaserade exempel från utbildare med lång och solid erfarenhet av organisationsutveckling och med olika infallsvinklar.

Verksamhetsstrategi för HR ger dig en mängd praktiska verktyg och modeller, för att hjälpa dig att utveckla ditt eget sätt att arbeta strategiskt i just din verksamhet. Efter avslutat program besitter du tillräckligt mycket kunskap för att du på ett effektivt sätt ska kunna bidra till din organisations utveckling och ett ökat resultat. HR-utbildningen kommer att utveckla din förmåga att bidra till den strategiska diskursen och att analysera och leda de viktiga förändringar som följer.

Som en extra bonus stärker du genom att delta i utbildningen ditt professionella nätverk då du får träffa kollegor inom många olika branscher och verksamheter, som alla sitter med liknande utmaningar som du själv. Programmet erbjuder stora möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och detta blir en värdefull resurs när du sedan ska finna vägen framåt genom nya utmaningar och dilemman.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Få tillgång till ett professionellt nätverk

När du läser en utbildning från Mgruppen får du även möjlighet att ingå i ett professionellt nätverk. På Mgruppens blogg kan du läsa om deltagarna från Verksamhetsstrategi för HR som gick ut 2017, och som fortfarande träffas två gånger per år.

Delar ur innehållet

1 av 6

Strategi

Du utvecklar en helhetssyn när vi går igenom delar som omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation kopplat till din HR-strategi. Du får lära dig att analysera marknadsposition, affärsmodeller och verksamhetsutveckling för att uppnå ökad effekt för dig och din verksamhet.

2 av 6

Resurser

Den här HR-utbildningen behandlar den strategiska rollen som resursutvecklare på ett innovativt sätt och visar hur HR kan medverka till att allt kunnande inom organisationen bättre tas tillvara för att generera maximalt resultat.

3 av 6

Ekonomi

Vi fördjupar oss i principerna för finansiell styrning och lär oss det ekonomiska språket. Du stärker din förmåga att vinna gehör för dina idéer inför genomförandet av affärsmässiga satsningar, för att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål.

4 av 6

Förändring

Du får handfasta verktyg och modeller för att synliggöra organisationens förutsättningar inför större förändringar. Du får laborera med olika tankesätt och strategier i förändringsarbete och ta del av verkliga exempel på såväl framgångar som misslyckanden.

5 av 6

Innovation

Human Resources kan medverka till ett innovationsdrivande arbetsklimat med ökat värdeskapande till följd, genom att metodiskt verka för att nya tankebanor, processer och arbetssätt implementeras. Här uppmuntras du till att tänka utanför boxen.

6 av 6

Ledning

Genom fördjupad förståelse för samverkan, kommunikation och ledarskapets betydelse i komplexa organisationer kan du bidra till att öka effektiviteten i ledningsgruppen. Du får hjälp att utveckla din egen retoriska kompetens för att effektivt nå ut med HR-strategier och verksamhetsinformation.

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Professionellt nätverk
Tillgång till ett professionellt HR-nätverk som ger stöd i rollen.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.