Tillbaka till kurser

Verksamhets­strategi för HR

4x3 dagar
Erfaren ledare
Flerdagarskurs
79 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Helikopterperspektiv på omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation.
  • Lär dig hur HR kan bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.
  • Höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Du som arbetar med HR-frågor har större möjligheter än någonsin att bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga. Verksamhetsstrategi för HR utgår från den strategiska HR-funktionens allt mer betydelsefulla roll.

HR-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor inom Human Resources på en strategisk nivå. Troligen ingår du i en HR/personal-funktion och har en roll som chef, business-partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller motsvarande befattning.

Idag sitter du med i någon form av ledningsgrupp och har genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Din yrkesroll ställer också krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens där utgångspunkten har en helhetssyn på verksamheten.

Med din långa erfarenhet inom HR är du väl rustad med de baskompetenser som krävs för personalfunktionen och känner dig redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Målsättning med utbildningen

För att utveckla ett strategiskt tänkande behöver man först och främst förstå vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt. Vidare så behöver man få nya perspektiv och kunskaper som vilar både på vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Ta del av forskning inom området från dom som själva är aktiva i forskningsvärlden. Där du får exempel från verkligheten av personer som har gedigen erfarenhet av att utveckla organisationer med olika infallsvinklar.

HR-utbildningen ger dig ett smörgåsbord av praktiskt användbara verktyg och teoretiska modeller, så att du kan hitta de vägar framåt som just du behöver i just din organisation. Du ska vara så pass rustad att du på ett nytt sätt kan bidra till organisationens framgång och utveckling. HR-utbildningen kommer stärka din förmåga att medverka i den strategiska dialogen och att analysera och driva igenom de viktiga förändringar som följer därefter.

Som en extra bonus får du också ett nätverk av kollegor inom olika branscher och olika typer av organisationer, men som alla brottas med liknande utmaningar som du. Kollegor och deltagare som du utbyter erfarenheter med och som kan komma att bli värdefulla resurser i att hjälpa dig att hitta vägar framåt när du möter nya utmaningar och dilemman.

Få tillgång till ett professionellt nätverk

När du läser en utbildning från Mgruppen får du även möjlighet att ingå i ett professionellt nätverk. På Mgruppens blogg kan du läsa om deltagarna från Verksamhetsstrategi för HR som gick ut 2017, och som fortfarande träffas två gånger per år.

Delar ur innehållet

1 av 6

Strategi

Du kommer få ett helikopterperspektiv när vi går igenom delar som omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation kopplat till HR-strategin. Du lär dig analysera marknadspositionen, affärsmodeller och verksamhetsutveckling för att nå effekt för dig och organisationen.

2 av 6

Resurser

HR-utbildningen går igenom och synar den strategiska rollen som resurs­utvecklare på ett nytt sätt och visar hur HR bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.

3 av 6

Ekonomi

Här djupdyker du i principerna för finansiell styrning och det ekonomiska språket. Du ökar din förmåga att få stödjande beslut för att genomföra affärsmässiga satsningar för att utveckla verksamheten.

4 av 6

Förändring

Du får konkreta verktyg för att kartlägga organisationens förutsättningar inför stora förändringar. Du får resonera kring olika modeller för förändringsarbete och ta del av exempel på erfarenheter av såväl framgångar som misslyckanden.

5 av 6

Innovation

HR kan bidra till en innovationsdrivande kultur som ökar värdeskapandet, genom att systematiskt arbeta med nya tankebanor, processer och arbetssätt. Här lär du dig att tänka utanför boxen.

6 av 6

Ledning

Höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer. Här stärker du även upp din egen retoriska förmåga för att nå ut med HR-strategier och budskap.

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Professionellt nätverk
Tillgång till ett professionellt HR-nätverk som ger stöd i rollen.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.