Lära eller gå under – läs rapporten kostnadsfritt

800 miljoner jobb försvinner inom överskådlig framtid. Läs om utmaningen som väntar, och svenska chefers nya tuffa verklighet när konkurrenskraften hotas.

Digitalisering och automatisering gör att omfattande kompetensutveckling kommer att krävas de närmaste åren. Omkring hälften av alla anställda berörs – och alla branscher.

Ladda hem Chefakademins analys av nuläget, utbildningsbehoven och hur din organisation kan gå tillväga för att möta framtidens krav – helt utan kostnad.