Läs mer om Executive MBA

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA hos Mgruppen. Tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Ladda ner den fullständiga informationen om Mgruppen Executive MBA och dess tre delprogram här nedan!

Vägledande för vår Executive MBA är att varje program och dess moduler syftar till att fördjupa verklighetsnära kunskaper och insikter som kan appliceras direkt i din vardag.

Tack vare att vi är en fakultetsoberoende aktör med multiakademisk förankring kan vi utforma våra program till våra deltagares behov av utveckling.

Utöver detta får du ett värdefullt och brett nätverk genom programmen. Merparten av våra deltagare kommer genom rekommendationer från tidigare diplomerade alumner, som även upplevt det som värdefullt att få intyg på sin kunskap efter avslutad utbildning.