Maxa coachningen – med neurovetenskap

Chefer som lyssnar och coachar är också de som medarbetarna upplever som de allra bästa. Genom att känna till hur hjärnan fungerar kan du förstärka effekten av ditt coachande ledarskap.

I en undersökning från 2019 framkommer att svenskarnas drömchef är en stjärna på att stötta sina medarbetare. Bland topp tre-egenskaperna hittas lyhördhet, tydlighet i kommunikationen och förmågan att genom coachning få människorna runtomkring att växa.

Att iklä sig rollen som coach är egentligen inte så annorlunda från att agera terapeut åt medarbetarna – som coachande chef lyssnar och stöttar du, men hjälper även medarbetarna att resonera sig fram till probleminsikt och kan hjälpa till att sätta mål och handlingsplaner framåt.

Den önskade förändringen sker hos medarbetarna själva, när ett ändrat synsätt omsätts i handling. Som chef är det alltså din uppgift att ge de anställdas hjärnor en knuff i rätt riktning, och här kan senare års neurovetenskapliga forskning vara till hjälp, skriver förändrings­coachen Avinash Anand Singh i Forbes.

Fyra hjärnfaktorer att dra nytta av i din coachning:

Hjärnans plasticitet
Länge trodde man att hjärnan utvecklades fram till en viss ålder, och att den sedan var ”färdigväxt”. Idag anser många hjärnforskare istället att hjärnan är plastisk, alltså möjlig att förändra med hjälp av de intryck vi matar in i den.

Blotta vetskapen om detta kan vara en motivation till utveckling. Låt dina medarbetare därför förstå att inte är poänglöst att försöka hålla jämna steg med en föränderlig omvärld – vi växer när vi lär oss nytt.

Hebbs lag
Denna regel, som uppkallats efter den kanadensiske psykologen Donald Hebb, går ut på att de neuroner som avfyras samtidigt i hjärnan också präglas på varandra. Miljö, känslor och situationer bildar tillsammans en upplevelse där hjärnan associerar de olika delarna med varandra.

Med andra ord är upprepning och positiv förstärkning ett utmärkt sätt att bygga nya beteendemönster. Be medarbetarna att visualisera ert mål, igen och igen, så börjar de mentala kopplingarna redan där att skapas.

Verklighet och inbillning
Människohjärnan har under stora delar av sin utveckling haft som en viktig uppgift att läsa av omgivningen efter hot av olika slag. Tyvärr har hjärnan svårt att skilja på verkliga hot och sådana som bara är tankefoster, och gör inte heller någon skillnad på små och stora faror.

Bara att tänka på något hotfullt kan utlösa en stressreaktion, då runt 1400 biokemiska skeenden i kroppen grumlar tankeförmågan och tömmer energireserven. Om medarbetarna är medvetna om detta samband kan de också utveckla förmågan att aktivt styra tankarna bort från påhittade hot, genom till exempel mindfulness och meditation.

Det finns ett direkt samband mellan glädje och framgång.

Glädje hjälper oss framåt
Att vara glad kan förstås vara ett självändamål, men faktum är att glädje också gör det lättare att lära, agera och utvecklas, tack vare signalämnena serotonin och dopamin som frigörs i hjärnan. I en metaanalys av 225 akademiska studier, publicerad av det amerikanska psykologsamfundet, påvisas ett direkt samband mellan glädje och framgång inom områden som karriär, relationer och hälsa.

Kan du i samband med ditt coachningssamtal få medarbetaren att känna ögonblick av glädje så ökar chanserna att det som sägs fastnar på djupet.

I kombination kan dessa byggstenar bilda ett så kallat ”growth mindset” – ett lösningsfokuserat förhållningssätt, där önskan att utvecklas och växa alltid finns närvarande. Som coachande chef bör detta vara något att sträva hos både hos de anställda och hos dig själv.