Distanskurser och digitala utbildningar från Chefakademin

Nu öppnar bokningen till vårens utbildningar!

Vi behöver ägna 101 dagar åt kompetensutveckling för att ens kunna utföra våra grundläggande arbetsuppgifter år 2022 enligt World Economic Forum. Det är 25–30 dagar per år. Eller 5 timmar i veckan.
Hur många timmar ägnar du och ditt team?

Vårens viktigaste distanskurser för chefer

Vid World Economic Forums arbetslivskonferens i slutet av oktober 2020 konstaterades att vi befinner oss i ett kunskapsnödläge – vi kompetensutvecklar oss inte alls i den takt som vi borde för att möta de krav som framtidens arbetsmarknad ställer.

Den viktigaste färdigheten att utveckla under 2021 bedöms därför vara just förmågan att lära nytt – och det gäller inte minst dig som är chef.

Det starkt förändrade affärs- och arbetslandskapet som drivits fram av pandemin ställer svenska chefer och arbetsledare inför helt nya utmaningar.

Nu släpper vi vårens utbildningar för dig som behöver leda förändringsarbete, varsla personal, bli mer effektiv på hemmakontoret, eller stå starkare i ledarrollen.

I Chefakademins vårprogram får du konkret metodstöd för att exempelvis maximera nyttan av era digitala möten, tillföra värde i en ledningsgrupp, skapa förtroende genom din kommunikation, hålla svåra samtal med anställda, bygga högfunktionella team eller hjälpa till att onboarda en medarbetare som är ny i chefsrollen.

Chefakademin finns till för dig som är ledare, vare sig du har en formell chefstitel eller ej. Bland våra många distansutbildningar hittar du både längre program, expertledda webbinarier och specialiserade snabbkurser.

Begränsat antal platser – säkra vårens kompetensutveckling nu!
Vad behöver du lära dig idag? Och i morgon?

Välj bland vårens kursstarter:

Se alla våra utbildningar