Outskilling – ett nytt socialt ansvarstagande

När automatiseringsrevolutionen tar fart inom de närmaste åren riskerar hela yrkesgrupper att stå med ”fel” kompetens. Att som arbetsgivare erbjuda vägar för vidareutbildning blir då inte bara en fråga om konkurrenskraft, utan även CSR och employer branding.

Svenskt Näringsliv publicerade hösten 2019 rapporten ”Kompetensutveckling i arbetslivet”, där man fastslår att företagen är Sveriges största aktör inom utbildning för vuxna. ”Genom kompetensutveckling stärks individens långsiktiga anställningsbarhet och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv”, skriver Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i sitt förord till rapporten.

Näringslivets samhällsroll som utbildare är på intet sätt unik för Sverige. Det blir allt vanligare att arbetsgivare erbjuder de anställda möjligheter till cv-stärkande utveckling på arbetstid, som en form av socialt ansvarstagande. Det kan ske genom olika typer av interna karriärcenter där målet antingen är uppåtrörelse inom företaget, eller att ge de anställda verktygen att gå vidare.

Att ta ansvar för medarbetares framtida anställningsbarhet utanför den egna organisationen har till och med fått ett namn – outskilling. Outskilling går i första hand ut på att inför nödvändiga uppsägningar hjälpa de anställda, som annars hade ställts på gatan, med en språngbräda in i sitt nästa jobb. Detta spelar särskilt stor roll inom lågkvalificerade yrken med stor potential för automatisering.

Även utan överhängande uppsägningshot är utbildning för framtida anställningar ett effektivt sätt för arbetsgivare att profilera sig som socialt medvetna och locka till sig motiverade medarbetare. Ett svenskt exempel är telekombolaget IP-Only, som bygger attraktionskraft som arbetsgivare genom att hjälpa medarbetarna framåt i karriären, även om det sker hos konkurrenterna.

”Vi är beredda att gå hela vägen för att medarbetarna ska hitta sitt drömjobb och nå sin fulla potential, vilket gynnar alla”

Frida Westerberg, vd IP-Only

E-handelsjätten Amazon hjälper sedan 2012 anställda som jobbat minst ett år att finansiera sin utbildning mot olika bristyrken, genom programmet Career Choice. Företaget investerade 2019 svindlande 700 miljoner dollar i vidareutbildning för de anställda, med full vetskap om att insatsen kommer leda till att en stor del av de berörda kommer att lämna Amazon på sikt.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda de anställda som är kvalificerade att delta verktygen de behöver för att ta steget och följa sina karriärdrömmar bortom Amazon”, säger Steven Johnson, som lett företagets globala karriärprogram, till BBC.

Så skapar du en lärande organisation

Under denna digitala kurs i tre delar får du som är ledare eller arbetar med HR konkreta tips för att skapa en organisation där varje medarbetare tar ansvar för sin egen och organisationens utveckling.

HR-experten Siri Wikander går igenom vilka beteenden som skapar en öppen och lärande kultur och vilka konkreta och mätbara insatser man kan göra.

Siri Wikander

Och det är förstås inte bara av ren välvilja som företagen väljer att satsa på utbildning. Förutom att man på egen hand kan säkra tillgången på kunnig personal inom bristområden som till exempel dataanalys, så finns det stora PR-vinster att göra genom att ge tillbaka till samhället man verkar i – och vice versa stora risker med att inte göra det.

Det senare fick Nokia erfara 2008, när man varslade sin personal i tyska Bochum mot bakgrund att priset på tysk arbetskraft ökat med 20 procent. Koncernen hade dock ökat sin vinst med 167 procent samma år, och protesterna blev inte helt oväntat massiva.

Uppåt 15 000 människor demonstrerade utanför Nokias anläggning, facken uppmanade till bojkott och företaget fick betala 200 miljoner euro i en uppgörelse med tyska staten, eftersom man brutit sitt ingångna avtal om garanterade arbetstillfällen i utbyte mot subventioner.

Nokia lärde sig av erfarenheten, och har sedan dess skapat programmet Bridge, där medarbetare i riskzonen får hjälp att hitta en ny tjänst inom eller utanför företaget – eller utbildning för att kunna söka sig vidare.

Vad gäller vid varsel och UPPSÄGNING?

Hur gör man om man anser sig ha nått vägs ände med en medarbetare? Om man som chef rentav är orolig över att andra medarbetare – som man verkligen vill behålla – säger upp sig om man inte adresserar problemet?

I denna digitala utbildning i två delar ger arbetsrättsadvokat Charlotte Forssander sina bästa råd för att undvika de vanligaste – och dyraste – rättsliga fallgroparna inom personalfrågor. En god investering!

Charlotte Forssander