Räta ut glömske­kurvan – med hjälp av mobilen

Hjärnan är fantastisk, men när det gäller att lära sig nya saker så har den sina begränsningar. Så här kan du behålla kunskapen med smarta mobilverktyg.

När den tyske pionjärpsykologen Hermann Ebbinghaus (1850-1909) satte det mänskliga minnet under lupp nådde han en nedslående slutsats: Efter bara ett par dagar hade deltagarna i hans studie glömt nästan allt de lärt sig. Bara omkring 20 procent av den ursprungliga informationen bestod.

Ebbinghaus kunde slå fast att de små grå cellerna tappar den kunskap de laddats med enligt en exponentiell kurva – som fick namnet ”glömskekurvan”. Glömskan sätter in redan efter ett par minuter. Ju längre tiden går, desto mer har gått förlorat. Arbetsminnet, hjärnans RAM-minne som hjälper oss att hålla reda på det vi gör för stunden, klarar bara av att jonglera ungefär sju olika saker åt gången.

Att glömskekurvan är en utmaning för alla som sysslar med kunskapsförmedling säger sig självt. Lyckligtvis finns det ett enkelt recept för att räta upp kurvan, och få behålla det vi har lärt oss: Att inte hantera för mycket information åt gången, och att repetera det vi lärt oss i bestämda intervaller.

Allra bäst fungerar upprepningseffekten om vi repeterar ganska tätt efter det första tillfället, och sedan med längre och längre mellanrum. Då skapas en bestående kedja av minnen i hjärnans långtidsminne. En metod för att göra lärandet mer beständigt är så kallat mikrolärande, som bygger på att bryta ner lektionerna i småbitar om några minuter vardera.

Utbildning på fickan

En som tror starkt på denna pedagogik är entreprenören Anders Børde, grundare av Moblrn – en plattform för att göra mikrolärande i mobilen så enkelt som bara möjligt, såväl för utbildaren som för den som ska utbildas.

”Det finns ju något som kallas ’korvstoppning’, när man under kanske fyra timmar i ett klassrum eller i ett seminarium över två dagar ska lära sig jättemånga saker på kort tid”, säger Anders Børde. ”Där finns det mycket forskning som visar, och vi kanske känner igen det själva också, att man inte kommer ihåg så jättemycket i slutet av dagen eller efter några veckor”.

Anders Børde har lång erfarenhet av mobil affärsutveckling på Telenor, och har bland annat varit med och etablerat mobiloperatören Djuice i Sverige.

”Runt 2007 när Apple kom med sin första iPhone startade vi ett annat Telenor-bolag som heter More Mobile Relations”, berättar Anders. ”Vi försökte då ta ett grepp runt mobil marknadsföring, hur man skulle kunna engagera sina kunder genom både annonsering och relationsskapande aktiviteter i mobilen – det var då i sin linda”.

”Det vi såg var att man kunde applicera väldigt mycket av samma tänk som man har inom marknadsföring även mot utbildning: Fatta sig kort och precist på en liten mobilyta, skapa engagemang, och förändra ett beteende. Det är det man vill göra i marknadsföring, och även det vi ville åstadkomma i utbildningar”.

Få alla att dra åt samma håll

Frågan om ständig påfyllnad av ny kunskap är idag högaktuell för företag som vill säkra sin överlevnad, men tiden då man skickade iväg hela eller delar av personalstyrkan till en kursgård är kanske för alltid förbi. Anders Børde menar att företagsutbildningarna delvis också skiftat karaktär:

”Alignment och engagemang, att få verksamheten att gå tillsammans, är det som det ofta handlar om – inte bara skills och kompetens, utan att få dina anställda att agera tillsammans. På Assa Abloy hade man exempelvis gjort ett strategiarbete som skulle implementeras, med nya värderingar och nya mål. Då pushade man genom Moblrn ut en gång i veckan nya tips, filmer och inspiration och hela bolaget tog sig på det viset mot målen tillsammans”.

”Du får även en feedbackdialog med dina anställda, genom att ställa frågor i appen som ’vad tycker ni om den här nya produkten’ eller ’hur tycker ni att vi kan förbättra servicen i bolaget’ och få svar tillbaka från verksamheten”.

Beteendeförändring som ger resultat

En av Moblrns största kunder är den franska byggproduktsjätten Saint-Gobain, med omkring 200 000 anställda i ett femtiotal länder, där man idag har ramavtal med hela koncernen. Hittills har Moblrn utbildat medarbetare i 12 länder, och det hela startade med en produktutbildning för gipsskivor.

”Utmaningen där var att alla säljare ute på byggvaruhusen tenderade att sälja en enda skiva av alla de åtta som finns i portföljen”, berättar Anders. ”Här ville man få upp kompetensnivån bland säljarna ute i butikerna så att de kan sälja rätt gipsskiva till rätt kund”.

”Du kan ju tänka dig, Beijer kanske har 100 butiker – då är det kanske 1000 säljrepresentanter som ska nås bara inom den kedjan. Det traditionella sättet är att du har någon från säljkåren, kanske fyra-fem personer i hela landet, som ska besöka alla butiker och köra lite utbildning under lunchen, bjuda på lite pizza och berätta om en ny produktkategori”.

”Man kanske kan skicka lite broschyrer och mail och sådär, men når egentligen väldigt få. Hela idén med att sprida utbildningen via mobilen är just räckvidden, att du ska nå så många fler. Om man paketerar utbildningen på ett sätt som liknar Facebook eller annat digitalt innehåll så ser vi att det är uppskattat. Man tycker det är helt okej att lära sig fem minuter varje dag, men kanske inte att sitta kvar två timmar efter jobbet för att äta pizza och ta till sig en PowerPoint”.

Flexibelt verktyg

Projektet gav goda resultat och påverkade Saint-Gobains nettomarginaler inom den aktuella produktkategorin. Bland Moblrns övriga uppdrag märks bland annat hållbarhetssatsningar hos Länsförsäkringar, ledarutbildningar för kommuner och vägsäkerhet för Viking Räddningstjänsts bärgningschaufförer.

”Våra kunder kan enkelt själva skapa sitt kursinnehåll i färdiga mallar”, säger Anders, och beskriver Moblrn som en typisk SaaS-tjänst (Software as a service). ”Vi ger dem en enkel onboarding där de lär sig att lägga upp sina texter, filmer och frågor, ofta baserat på något utgångsmaterial som de har, som en PowerPoint eller en broschyr. Finns materialet redan kan man lägga upp kursen på en dag eller ännu kortare tid”.


På Chefakademin kan du som kursdeltagare ta del av pedagogiken i Moblrn i samband med utvalda kurser, där det ordinarie kursinnehållet har utökats med mobilexklusivt material och kunskapsuppföljningar. Håll utkik efter märkningen här intill.

Är du intresserad av ett företagsanpassat upplägg med föreläsningar och mikrolärande? Kontakta oss idag!