Så gör du för att bryta med det digitala lämmeltåget

Visst är det härligt när alla är överens. Men du som gått över helt till digitala möten under 2020 har kanske märkt att ni blivit lite väl samstämmiga – ibland kring ganska dåliga beslut? Såhär kan du göra för att istället främja fritt och kreativt tänkande 2021!

Minsta motståndets väg ligger oss naturligt varmt om hjärtat. Ur ett överlevnadsperspektiv kan det vara smart att spara energi där det går, och att förbli en del av gruppen även om den ibland vandrar på villovägar. Men i en affärsverksamhet kan samma sak tvärtom innebära döden, om ingen gör sig besväret att ifrågasätta dumdristiga beslut.

Att en alltför stark konsensuskultur på arbetsplatsen kan vara skadlig för verksamheten är knappast någon nyhet. Ja-sägare står sällan för banbrytande innovationer, även om de förstås kan vara ett behagligt sällskap för chefen. Att de som kan i år har bytt kontorslandskapets gamla hjulspår mot nya oprövade rutiner betyder inte per automatik att nytänkandets kranar skruvats vidöppna. Det skriver affärssajten Fast Company.

Tvärtom menar man att verktyg för videomöten, såsom Zoom eller Teams, ännu lättare gör oss till nickedockor – fast nu i frimärksformat i skärmens kant. Den digitala manegen är krattad för att vi ska ansluta oss till lämmeltåget, när mekanismerna som får det skadliga medhållet att frodas förstärks.

Webbkurs i stresshantering på köpet

LEDer du också på distans?

Det är svårt att leda medarbetare man inte träffar – särskilt under en längre tid. Chefakademin har tagit fram en rad kurser för dig som behöver samarbeta, motivera och skapa resultat på distans.

Lär dig att leda virtuella team, göra era digitala möten effektiva, skapa engagemang genom att hitta kärnan i er verksamhet, bli en coachande ledare som lyfter medarbetarna, planera och prioritera rätt, eller utveckla ett starkare självledarskap med stöd i hjärnforskningen. Boka din plats idag!

Det är till exempel inte ovanligt att en eller två högröstade personer håller låda under större delen av mötestiden, utan att andra kommer till tals. Att avbryta någon är obekvämt nog i verkliga livet – i ett Zoom-möte tar det emot långt mer, särskilt när det är för att meddela att man inte håller med om det som sägs. Blotta tanken på den obekväma videotystnad som kan uppstå efter ett sådant inlägg är tillräcklig för att stoppa alla utom de mest hårdhudade.

Eftersom videomöten är mer uttröttande än vanliga möten kan det också finnas en medveten eller omedveten önskan att bara få det hela överstökat – vi håller med trots att vi har reservationer, bara för att slippa dra det hela i långbänk och äntligen få lov att stänga av kameran.

När viktiga kommunikativa verktyg som kroppsspråk faller bort är det dessutom lätt att tro att alla har förstått och håller med, när så i själva verket inte alls är fallet. De digitala mötena kanske inte heller protokollförs lika väl som de traditionella.

Dessa punkter kan du använda för att bryta mönstret kring okritiskt grupptänkande i era möten:

  • Kom förberedd

Har du fått underlaget på förhand? Förbered då dina två viktigaste förbehåll antingen som konstruktiv input eller i frågeform att ställa på mötet. Skriv ner dina punkter och håll dig till ”manus” så att du kan vara säker på att du är tillräckligt tydlig, och att du verkligen får fram det du menar.

  • Låt värdskapet vandra

Ett enkelt sätt att få alla att känna sig värdefulla och inkluderade är att turas om att vara värd för mötena. Om ni alla får sammankalla och hålla i mötena har dessa chansen att bryta den invanda mallen och ges en personlig touch som kan trigga nya idéer.

  • Kör ett uppsamlingsheat

Oavsett om det gäller fysiska eller digitala möten finns det oftast medarbetare som av olika anledningar är mindre benägna att ta plats på ett möte. Kanske känner de sig hämmade av sina mer högröstade kollegor, eller så tillhör de kategorin som behöver fundera på egen kammare för att sedan leverera ett genomtänkt förslag. Ta därför för vana att efteråt samla in eventuella synpunkter och tankar som kan ha uppstått, innan det att beslutet klubbas.

  • Ta hjälp av verktygen

Försäkra dig om att även de minst pratsamma medarbetarna kommer till tals, till exempel genom att ställa direkta frågor och låta dessa personer höras först istället för sist. Utöver detta kan du även utnyttja de inbyggda verktyg som många tjänster för videomöten har. Bland dessa kan till exempel virtuella whiteboards, breakout-rum och omröstningsfunktioner vara användbara när du vill öppna för alternativa perspektiv.

Källa: Fast Company