Så utbildar du smart – och kostnadseffektivt

Många anser att kompetensutveckling är viktigt, men när svångremmen dras åt är utbildning ofta det första som får stryka på foten. Personallyftet behöver dock inte kosta skjortan.

I rapporten Workforce of the future har PwC intervjuat 10 000 anställda världen över, bland annat kring vad som avgör en arbetsgivares attraktionskraft. Rapporten visar att möjligheten till karriärutveckling är det absolut starkaste skälet att välja en viss arbetsgivare för generationen född kring millennieskiftet – viktigare än lön och annan ekonomisk motivation. Organisationer som vill locka till sig unga stjärnskott gör alltså klokt i att sätta vidareutbildning högt på agendan.

Träna människor så väl att de kan gå vidare. Behandla dem så väl att de inte vill.

Richard Branson,
grundare av Virgin Group

Men vågar du som chef verkligen satsa på utbildningsinsatser när det talas om en möjlig lågkonjunktur på ingång? Faktum är att företag som kompetensutvecklar sin personal löpande tjänar drygt dubbelt så mycket per anställd jämfört med de företag som inte prioriterar detta. En medarbetare som får lära sig nya saker uppvisar också både högre produktivitet och lojalitet, enligt en studie från konsultfirman Cornerstone On Demand.

Men hur ska organisationen då ta sig an utbildningsfrågan om budgeten saknas? Till att börja med kan likhetstecknet mellan kompetensutveckling och formell klassrumsutbildning strykas. Genom individ- eller företagsanpassade insatser i vardagen kan både tidsåtgången och kostnaden minskas kraftigt. Genom att skapa en intern kunskapskultur kan medarbetarna uppmuntras att dela med sig och lära organiskt av varandra.

Affärssajten Fast Company listar dessa kostnadseffektiva steg mot att bygga upp en ständigt lärande organisation:

Anställ med omsorg
Om du har möjligheten bör du låta nyanställningar ta den tid som krävs för att hitta kandidaterna som delar organisationens värderingar, som visar nyfikenhet och som är kunniga. Snarare än att bocka av alla formella kompetenser bör rätt attityd hos den sökande vara det tyngst vägande kriteriet. Eventuella luckor kan sedan fyllas med hjälp av internutbildning.

Odla mentorskap
Genom att skapa tvärfunktionella samarbeten eller att para ihop nyanställda med erfarna medarbetare kan kreativiteten och problemlösningsförmågan få en skjuts. Se bara till att den som innehar mentorrollen ges tydliga avgränsningar så att denne inte överväldigas av extra uppgifter eller avbrott i arbetet.

Skapa ramverk för kunskapsdelning
Utöver de tips som spontant delas mellan anställda kan ett formaliserat träningsprogram ge snabba kunskaper och skapa insikt i organisationens kärnområden. Ett exempel kan vara att låta alla nyanställda praktisera ett par dagar inom drift eller kundtjänst.

Möt individens behov
Istället för att sätta hela företaget i skolbänken bör du investera i de nischade spetskompetenser som den enskilde medarbetaren behöver för att lyckas i sin roll. Med en kunskapsdelande kultur på plats kommer detta även andra till del. Är du osäker på vilka behov som finns – fråga!

Främja öppenhet och transparens
Låt de anställda ta del av vad som är på gång inom verksamheten, och ta in deras feedback kring affärsmässiga vägval. En öppen tvåvägskommunikation skapar tillit och stärker teamandan.