Tänk på detta när du leder förändring 2021

”Det nya normala” vi hunnit vänja oss vid under 2020 kommer sannolikt byta skepnad under året, i takt med att allt fler vaccineras mot covid-19. Här är punkterna att hålla i minnet för dig som ska leda förändring under året.

I början av 2021 kan några efterlängtade ljuspunkter äntligen skönjas; Flera effektiva vaccin mot covid-19 rullas ut världen över, och många av de arbetstillfällen som försvann som en direkt konsekvens av pandemin spås kunna återuppstå under 2021.

Wall Street Journal skriver att även om en full återhämtning inte är att vänta, så pekar mycket på att den amerikanska jobbtillväxten 2021 blir större än under det tidigare rekordåret 1946, då landets ekonomi tog ny fart efter krigsåren.

Det är alltså knappast slut på de stora, omvälvande förändringarna. Men nu när företagen som bäst behöver kraften att varva upp och starta om efter krisen är också förändringströttheten bland de anställda som störst. Den internationella konsultbyrån Gartner uppger att motviljan inför förändring nu är fördubblad jämfört med 2019.

CHANGE MANAGEMENT – DISTANSUTBILDNING I FÖRÄNDRINGSLEDNING

Idag misslyckas alltför många förändringsinitiativ. De uppsatta målen nås inte, ledarskapet är undermåligt, personalen upplever oro, missnöje och är trötta på de dåligt genomförda förändringsprojekten.

Att leda förändring medvetet och metodiskt ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det skapar motivation och engagemang bland personalen och ger ledarna kunskapen de behöver för att leda på ett bra sätt i förändring.

Programmet Change Management ger dig som är chef en verktygslåda med konkreta övningar, färdigt workshopmaterial och metodstöd för förändring. De erfarna kursledarna bidrar med kompetens, erfarenhet och konkreta case från verkligheten.

Catrin Brodin & Johan Victor leder utbildningen.

”Den grad av förändring som medarbetarna förmår smälta utan att drabbas av utmattning – med negativa reaktioner som utbrändhet, frustration eller apati – har sjunkit kraftigt, vid en tidpunkt då mer förändring är precis vad som behövs för att organisationer ska kunna nystarta”, säger Jessica Knight, vice vd för Gartners HR-verksamhet, i ett pressmeddelande.

Det är med andra ord viktigare än någonsin att hantera förändringsarbetet rätt. Magasinet Harvard Business Review rapporterar att risken för depression har ökat med 102 procent bland amerikanska lönearbetare, som följd av pandemin. Samtidigt som många företag har lyckats effektivisera sin verksamhet med hjälp av ökat användande av digitala hjälpmedel under 2020, riskerar man nu paradoxalt nog att förlora sina bästa medarbetare på grund av stress och svikande engagemang. Konsultbyrån KPMG pekar till och med ut talangflykt som det enskilt största hotet mot företagens tillväxt för närvarande.

Hur kan du som chef driva den förändring som nu är nödvändig för att komma framåt, utan att samtidigt riskera att fösa redan förändringströtta medarbetare mot utgången? Följ dessa hållpunkter för klara transformeringsarbetet:

Etablera varför förändringen är viktig

Om dina medarbetare inte förstår varför ni behöver göra en förändringsresa är initiativet nästan dömt att misslyckas på förhand. Gör det tydligt redan från början att det handlar om er överlevnad, och att alla behöver anstränga sig gemensamt. Högste chefen bör vara tongivande här, men efter ett 2020 fyllt av negativa nyheter kan det vara bra att hålla tillbaka domedagsretoriken något – utan att för den sakens skull spela ned allvaret i situationen.

Skapa en bred samling

Högsta ledningen måste förstås vara med på tåget, men för att förändringen ska få bra rullning redan från start behövs en ”kritisk massa” som redan omfamnat idén och kan sprida den vidare. Denna grupp är antagligen större än du tror, och kan innefatta både formella ledare och informella ”influencers” utanför den vanliga beslutshierarkin – teamledare, nyckelkunder, fackrepresentanter eller liknande.

Ha en klar vision på plats

Det kan inte sägas nog många gånger: Utan en tydlig vision som går att knyta till alla verksamhetens delar, och som på ett logiskt sätt kan sätta varje arbetsmoment i ett sammanhang, riskerar ert förändringsarbete att gå vilse i en uppsjö osammanhängande projekt som går på kant med varandra.

Det är med andra ord ingen idé att börja fila på mål, rutiner och policyer innan ni har utkristalliserat en vision som helst kan uttryckas i en enda mening. Visionen måste därefter nötas in så att alla medarbetare kan upprepa den i sömnen – att nämna den på ett enstaka informationsmöte räcker inte på långa vägar.

Gör visionen till en integrerad del av er företagskultur genom att koppla den till kriterier för lönesättning och rekrytering.

Kurstips: Boosta dig inom lönesättning och lönesamtal
Lär dig att undvika vanliga fallgropar vid lönesamtal, och få verktygen som ger dig rätt förutsättningar för en lyckad lönesättning.

Identifiera och undanröj hinder

Vad kan du se som står mellan ert nuläge och er vision? Även om du lyckats göra er vision begriplig för de anställda, och dessa är positivt inställda till den, kan det finnas hinder för att faktiskt skrida till verket.

Ibland är dessa blockeringar mentala och kan lösas upp med logiska argument, i andra fall kan det vara er organisationsmodell eller för trånga yrkesbeskrivningar som står i vägen. Finns det enskilda personer som aktivt motarbetar förändringen kan du i värsta fall behöva säga upp – men tänk då på att göra detta korrekt.

Räkna inte med att kunna få alla hinder ur vägen direkt, men du bör åtminstone ha en bild av vilka dessa är.

Kurstips: Arbetsrätt – så undviker du dyra misstag i personalfrågor
Charlotte Forssander är advokat och specialiserad på arbetsrättsfrågor. Här hjälper hon dig att navigera säkert mellan kostsamma grynnor och skär.

Sätt upp och fira delmål

Det kan ta tid att nå verklig, djupgående förändring. Men går det inte att peka på några positiva resultat inom 12 månader finns risk att de anställda tappar förtroendet, och att eventuella förändringskritiska röster förstärks. Upplevs målet som alltför avlägset är det lätt att förändringsarbetet tappar momentum, eftersom det inte känns brådskande att ta sig dit.

Se därför till att placera ut milstolpar längs vägen, och att uppmärksamma dem ordentligt när ni avverkat en etapp på er resa. På så vis håller du moralen uppe, och påminner hela tiden om den pågående transformationen.

Undvik att ropa hej i förtid

Även om det som sagt är viktigt att fira sina delsegrar ska du akta dig för att i ett för tidigt skede slå fast att ert förändringsarbete lyckats. Det är lockande att göra, då era stakeholders antagligen väntar på goda resultat. Förändringströtta medarbetare vill också gärna höra att deras ansträngningar lett dem hela vägen i mål, och att de nu kan luta sig tillbaka.

En för tidigt utropad seger betyder dock att de önskvärda förändringarna inte har hunnit slå rot i företagskulturen. Snart har vanans makt med sina ”så har vi alltid gjort”-dogmer sipprat tillbaka, och de gjorda landvinningarna glöms eller blir halvmesyrer.

Som framgångsrik förändringsledare har du istället redan siktet på nästa förändring – den slutar ju nämligen aldrig. Är du redo att komma igång med er resa 2021?

Kurstips: Bli diplomerad digital strateg
Vet ni hur er verksamhet ser om 5 år? David Ståhlberg, en av Sveriges ledande digitala rådgivare, hjälper dig utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig kraftfulla verktyg för en värld av data och förändring.

Källa: HBR