Toppchefens två mantran för krislägen

Coronakrisens omfattning gör den oöverträffad i modern tid. Men trots detta är ingen kris helt unik. Före detta Baxter-vd:n Harry Kraemer har två enkla principer för att ta sig an större kriser.

Som vd för det Fortune 500-listade medicinföretaget Baxter International, med 48 000 anställda världen över, har Harry Kraemer viss erfarenhet av kriser. En av de absolut värsta i företagets nära 90-åriga historia ägde rum under hans ledarskap år 2001, då 56 patienter i flera länder avled till följd av ett designfel i de dialysmaskiner som bolaget levererat.

”Känslorna av oro, rädsla, ångest, press och stress är överväldigande. Och som ett resultat av att vara överväldigad blir man nästan handlingsförlamad”, säger Harry Kraemer till Business Insider. ”Så gott som alla kriser är olika, så det finns inte några färdiga planer för att lösa dem. Däremot menar jag att det finns strategier för hur man kan närma sig krisen”.

Idag har Kraemer en professur inom ledarskap vid Northwestern University, och enligt honom finns det två primära insikter som ledare behöver upprepa som mantran i krislägen:

”Du ska göra det rätta, och du ska göra det så bra du kan”
Mottot är så bedrägligt enkelt att det känns som en floskel. Vad innebär det i praktiken? Dels betyder det att du erkänner att du inte sitter inne med alla svar, men förbinder dig att göra ditt bästa – vilket är allt som kan begäras.

Vidare deklarerar du att du har för avsikt att samla in alla fakta som krävs och överväga olika synvinklar, för att kunna avgöra vad ”det rätta” är i ditt fall. Kraemer ger ett exempel: Om hälften av dina anställda arbetar på kontoret och hälften vid löpande bandet kan kontorsarbetarna, vars jobb kan skötas på distans, skickas hem för att minimera smittorisken på arbetsplatsen för båda grupperna.

Kvar finns då orättvisan i att produktionsarbetarna fortfarande behöver gå till jobbet och utsättas för högre smittorisk än kontorsgruppen. ”Det rätta” kan då vara att minska denna risk så gott det går genom att sprida ut arbetarna glesare längs bandet, i utbyte mot sänkt produktion för företaget.

WEBBINARIUM: ATT LEDA I KRIS

I över ett decennium har Varg Gyllander arbetat med krishantering vid Polisen. Under hela sitt yrkesverksamma liv som officer, journalist och presschef har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till.

Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och helikopterrån delar han med sig av sina kunskaper och insikter, men också misslyckanden.

Säkra din plats till webbinariet 14/5!

Varg Gyllander leder webbinarium i krisledarskap

”Du ska berätta vad du vet, vad du inte vet, och när du återkommer med svar på det du inte visste”
Konsekvent och transparent kommunikation är A och O under en kris. Även om det du har att komma med inte är samma sak som de anställda, ägarna eller allmänheten vill höra så gäller det att hålla kommunikationen så ärlig och enkel som möjligt.

Att dela med sig av precis allt det man vet – eller inte vet – om läget sitter kanske långt inne för många chefer. Men att spela med öppna kort och att följa upp de frågor du inte kan svara på i stunden bygger förtroende. Utöver att hålla hela organisationen uppdaterad och på rätt linje, kan denna typ av transparens också skydda ert anseende från anklagelser om mörkning. Det är alltså inte bara ägarna som bör hållas underrättade löpande nu.

”Det är fel att anta att ägarintressen inte kan linjera med övriga parters intressen. De organisationer som kommer att kunna navigera de turbulenta tider som väntar framgångsrikt är de som med empati kämpar för att maximera utfallet för såväl aktieägare som anställda och samhället i stort”, säger Laura McKim, partner vid konsultbyrån Mercer, till Forbes.